Serdecznie Zapraszamy do zwiedzenia naszego dorobku reklamowego, który powstawał na przestrzeni ostatnich 17 lat.
Portfolio prezentujemy w serwisie grupy
QTRENDOM.COM

Prezentowane materiały są objęte ochroną prawno-autorską. Dozwolone jest pobieranie materiałów oraz ich modyfikacja (przystosowanie, przeróbka) wyłącznie do własnego użytku dydaktycznego związanego z wykonywanym zawodem nauczyciela w danej placówce szkolnej i prezentowanie ich na forum szkoły (w tym innym nauczycielom i rodzicom uczniów).
Zabronione jest:
•  pobieranie materiałów w celu ich sprzedaży, rozprowadzania wśród osób trzecich, publicznego prezentowania, udostępnianie materiałów na innych portalach internetowych.
•  Powyższe zasady mają zastosowanie także do treści zmodyfikowanych przez korzystającego.
•  Złamanie tych zasad może narazić naruszyciela na odpowiedzialność karną i cywilną.

Close Menu